Çanakkale İl Koordinatörlüğü

LEADER YAKLAŞIMI TEDBİRİNDE YILLIK BÜTÇELERİN ARTIRILMASI HAKKINDA


Avrupa Komisyonunun 01.06.2022 tarihli mektubuyla onaylanan IPARD II Programı değişiklikleriyle birlikte, LEADER Yaklaşımı tedbirinde 7. Çağrı İlanı kapsamında Kurumumuzla hâlihazırda destek sözleşmesi imzalamış Yerel Eylem Grupları için 2022 ve 2023 yılları için bütçe tahsisleri artırılmıştır.

Onaylanan değişiklik sonucu yıllık bütçe tahsisleri aşağıdaki gibidir;

 

YEREL KALKINMA STRATEJİSİNİN UYGULANMASI İÇİN BÜTÇE TAHSİSLERİ

(2022 ve 2023 yılları için)

Maksimum yıllık toplam tutar:

Eski Durum

Yeni Durum

• Küçük YEG’ler için

100.000 €

620.050 TL

200.000 €

1.240.100 TL

• Orta büyüklükteki YEG’ler için

120.000 €

744.060 TL

240.000 €

1.488.120 TL

• Büyük YEG’ler için

140.000 €

868.070 TL

280.000 €

1.736.140 TL

Bunlardan:

• Küçük YEG’ler için yinelenen harcamalar için ayrılan maksimum yıllık tutar

35.000 €

217017,5 TL

50.000 €

310.025 TL

• Orta ölçekli YEG’ler için yinelenen harcamalar için ayrılan maksimum yıllık tutar

40.000 €

248020 TL

55.000 €

341.027,5 TL

• Büyük YEG’ler için yinelenen harcamalar için ayrılan maksimum yıllık tutar

45.000 €

279022,5 TL

60.000 €

372.030 TL

 

* Bu tabloda yer alan tutarlar yıllık en fazla bütçe tahsisi olup, Yerel Eylem Grupları için ödemeye esas kazanılmış hak teşkil etmez.

** 7. çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen limitlerin hesaplanmasında, 1 Avro=6,2005 TL olarak kullanılmaktadır.

 

Yerel Eylem Grupları, Finansal Planlarını artırılan yıllık bütçe tutarlarına göre yenileyebilirler. Yenilenecek Finansal Planların 2020 ve 2021 yılları için daha önceden belirlenen tutarları sabit kalmalı, 2022 ve 2023 yılları ile ilgili sütunları yukarıda belirtilen yeni duruma göre hesaplanmalıdır. Finansal Planlar yenilenirken, Eylem Planları ve 7. çağrı döneminde yayımlanan Başvuru Çağrı Rehberinde yer alan kurallar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 7. Çağrı İlanı kapsamında Kurumumuzla destek sözleşmesi imzalamış Yerel Eylem Gruplarından 2022 ve 2023 yılları için kendilerine tahsis edilen ilave bütçeleri kullanmak isteyenler, Destek Sözleşmesinin sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili 12. maddesinde belirtilen şartlar ile sözleşmenin 6. eki olan “Değişiklik Talep Formu”ndaki kurallar çerçevesinde 26.08.2022 tarihine kadar İl Koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler.

Kamuoyuna duyurulur.