Çanakkale İl Koordinatörlüğü

İL KOORDİNATÖRÜMÜZ HASAN İSKENDER TURİZM ÇALIŞTAYINA KATILDI.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Çanakkale Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜROB, Medikal Turizm Derneği ve Kolin Hotel işbirliğinde Anadolu’ya Yolculuk Çalıştayı düzenlendi.

Alternatif turizm alanlarının ve ürünlerinin geliştirilmesine, turizmin verimliliğinin arttırılmasına yönelik Anadolu’ya Yolculuk Çalıştayına; İl Koordinatörümüz Hasan İskender ve Yerinde Kontrol Birim Amirimiz Ahmet Deniz katılım sağladı.

Anadolu’ya Yolculuk Çalıştayında; Çanakkale’nin ve bölgenin turizm yönünden güçlü ve zayıf yönleri, gelen turistlerin ihtiyaçları, turizm kapasitesinin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği, alternatif turizm potansiyeli, ön plana çıkarılması gereken değerler ve bunlar için kurum ve kuruluşlara düşen görevler değerlendirildi.

Çalıştayda, Çanakkale’nin turizmine konu edilebilecek dinamikler; bu dinamiklerle birlikte değerlendirilecek alanlar, ürünler, uygulamalar ve deneyimlerin değerlendirilmesi ile bölgesel turizmin kalkınması ve başarı alanlarına dönüştürülmesi hususları görüşüldü.