Çanakkale İl Koordinatörlüğü

TKDK BAŞKAN VEKİLİ ADAK “SIFIR AÇLIK SIFIR YOKSULLUK WEBİNARI”NA KATILDI


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkan Vekili Dr. Muhammed Adak, “Kırsal kalkınma geleneksel olarak tarım ve ormancılık gibi araziye bağlı doğal kaynakların kullanımı üzerine yoğunlaşmışken gelişen küresel üretim biçimleri ve hızla artan kentleşme, kırsal alanların gelişmesinde de yeni konseptlerin geliştirilmesine yol açmıştır.” dedi.

Adak, Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness tarafından düzenlenen Küresel Umut Festivali kapsamındaki “Sıfır Açlık Sıfır Yoksulluk Webinarı”nda yaptığı konuşmada, kırsal alanların küreselleşmenin etkisiyle dünyada giderek artan bir şekilde devam eden olumsuz ekonomik koşullar ve kendini hissettiren yoksulluk problemiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Nüfus hareketliliği, nitelikli genç nüfusun kırsalı terk etmesi gibi önemli sorunların da bunun olumsuz sonuçları olduğunu belirten Adak, şöyle konuştu:

“Kırsal kalkınma, göreli olarak izole ve nüfus yoğunluğu az olan alanlarda yaşayan halkın ekonomik refahı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi olarak tanımlanır. Kırsal kalkınma geleneksel olarak tarım ve ormancılık gibi araziye bağlı doğal kaynakların kullanımı üzerine yoğunlaşmışken gelişen küresel üretim biçimleri ve hızla artan kentleşme, kırsal alanların gelişmesinde de yeni konseptlerin geliştirilmesine yol açmıştır. TÜİK verilerine göre kırsal alanlarda yoksulluk oranları kentlere kıyasla daha yüksek olup, kentlerde gözlemlenen düşüş eğilimi henüz kırsal alanlara yeterince yansımamıştır. Bu durum, kırsal kesimde üretim ve istihdam odaklı desteklerin çeşitlendirilmesini ve artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede kırsalın kalkınmasına yönelik başarılı faaliyette bulunan TKDK, 42 ilde faaliyet göstermektedir. Bu iller birçok parametreye göre, örneğin göç oranları, nüfus yoğunlukları, tarım ve hayvancılık potansiyelleri, işgücü kapasitesi gibi birçok kriter baz alınarak belirlenmiştir. Kurumumuz, tarım sektörünün modernizasyonuna katkı sağlayan, tarımsal işletmelerin gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumunu teşvik eden ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesini destekleyen kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Bilindiği üzere, kırsal kalkınma Avrupa Birliği’nin çok fazla ilgi alanında yer almaktadır.”

Kırsal alanlarda sosyal gelişkinlik vurgusu

Adak, tarım ve kırsal kalkınmanın, gıda güvenliğinin geliştirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve ekonomik büyümenin temel anahtarı olduğunu dile getirdi. TKDK’nın uyguladığı IPARD Programı’yla bir yandan kırsaldaki yoksulluk sorununa çözüm getirilmesi sağlanırken diğer yandan yeni iş imkanlarının oluşturulması ile de yerel potansiyeller aktif hale getirilmeye çalışıldığına dikkati çeken Adak, yoksulluğun bazı ülkelerde çok bazılarında az ama her ülkenin karşı karşıya olduğu bir olgu olduğuna dikkati çekti. Adak, devletlerin vatandaşını korumasının, sosyoekonomik ve refah düzeyinin artmasını sağlayıcı tedbirler almasının sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu vurgulayarak, “Kırsal yoksulluk ile ilgili olarak uzlaşılan konuların başında, kırsal kalkınmanın sadece gelir ve istihdam sağlamakla değil kırsal alanların sosyal gelişkinliğinin de arttırılması gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda da önümüzdeki süreçte IPARD 3 döneminde kırsal altyapıya yönelik hibe programlarının da yer alması sağlanmaya çalışılmaktadır. IPARD Programı kapsamında verdiğimiz desteklerin oranları başvuru yapılan sektöre,  yatırımın yapılacağı yere ve başvuru yapan kişinin niteliklerine göre değişmektedir. Biraz daha açacak olursak, hayvansal üretimle ilgili sektörlerde hibe oranımız esas olarak yüzde 50 iken eğer başvuru sahibi 40 yaşın altında genç çiftçi ise ilave yüzde 5 ve yatırım dağlık alanlarda ise ilave yüzde 5 hibe verilmektedir. Aynı şekilde bütün sektörlerde üretici örgütlerinin ve bunların hakim ortak oldukları şirketlerin başvurularına ilave yüzde 10 hibe desteği vermekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Kırsalda bilgi teknolojileri kullanımıyla üretim artışı

IPARD Programı’yla kırsalda birbirinden değerli markalar doğduğunu aktaran Adak, şunları kaydetti:

“Bu yatırımcılarımız Anadolu’nun bağrından çıkıp büyük başarılara imza atmaktadırlar. TKDK, IPARD Programı’yla geleneksel usullerle yapılan tarım ve hayvancılığa uluslararası standartlarda yenilikçi bir tarz getirmiştir. Aynı zamanda, kırsalda yaşayan girişimcide proje hazırlama ve uygulama kültürü gelişmiştir. Yeni teknoloji kullanımı, kaliteli girdi kullanımı, bilgiye dayalı üretim yapısıyla oluşan bariz değişimlerdir. Özellikle, süt, kırmızı et ve beyaz et üretimindeki bilgi teknolojileri kullanımının yükselişi üretimde ciddi artışları ve verimliliğin iyileşmesini meydana getirmiştir.”

Webinarda, kamu ve özel sektör ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri de konuşma yaptı.