Çanakkale İl Koordinatörlüğü

KAMUOYU DUYURUSU!


“Cumhurbaşkanlığı’nın 14.04.2021 Tarihli ve 2021/8 Sayılı “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” Konulu Genelgesi ile kamuda esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği kararlaştırılmış, İçişleri  Bakanlığı’nın 26.04.2021 Tarihli  “Tam  Kapanma  Tedbirleri” Konulu Genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp  17  Mayıs  2021  Pazartesi  günü  saat  05.00'te  bitecek  şekilde  tam  zamanlı  sokağa  çıkma kısıtlaması uygulanacağı ilan edilmiştir.

Bu tedbirler sebebiyle Kurumumuza proje sunan yatırımcıların diğer Kurumlardan temin edecekleri belgelere veya iş ve işlemlere ilişkin yükümlü oldukları sürelerde esneklik sağlanması hakkında Karar alınmıştır. Kurumumuzun aldığı bu Kararın uygulanmasına ilişkin olarak yatırımcılarımızın İl Koordinatörlüklerinden ayrıntılı bilgi alması mümkündür.

Kamuoyuna duyurulur.