Çanakkale İl Koordinatörlüğü

KIRSAL KALKINMA DERGİSİ 18. SAYISIYLA YAYINDA


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) yayınlarından Kırsal Kalkınma dergisi 18. sayısı yayımlandı.  

Cimer