Çanakkale İl Koordinatörlüğü

IPARD-II Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi 302-1 tedbiri “Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Koşullar” dokümanında değişiklik yapılmıştır.


IPARD-II Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi 302-1 tedbiri kapsamında yayınlanan “Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Koşullar” dokümanında 26.06.2019 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.