Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Çanakkale İl Koordinatörlüğü

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN YAPILAN SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI OLANLARA İLİŞKİN DUYURU


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olup, sürekli işçi kadrolarına geçmek üzere gerçekleştirilen sözlü sınavda başarılı olan personelin listesi aşağıda yer almaktadır.

SINAV SONUÇLARI

ÖNEMLİ NOT: 
Sınava giren personelin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen Arşiv Araştırması henüz tamamlanmamıştır.

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 16. maddesinin 3. fıkrasının “Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir.” hükmü gereğince Arşiv Araştırması sonucunda elde edilecek bilgiler Tespit Komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilecek olup, uygun görülmeyen personel kadroya geçirilme işlemleri tamamlansa dahi sözleşmesi daha sonra feshedilecektir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 29.03.2018