Çanakkale İl Koordinatörlüğü

Yerel Eylem Gruplarının işe alım işlemlerine ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular" bilgilendirme kitapçığı yayınlanmıştır.


"Bilindiği üzere Yerel Eylem Grupları onaylanmış yerel kalkınma stratejilerinin gerektirdiği iş ve görevleri yerine getirmek üzere Müdür ve Uzman istihdam edebileceklerdir. YEG'lerin işe alım işlemleri sırasında dikkat etmesi gereken hususlara yönelik "Sıkça Sorulan Sorular" bilgilendirme kitapçığı yayınlanmıştır.

İşe Alım İşlemleri Sıkça Sorulan Sorular kitapçığı için tıklayınız.

İşe Alım İlan Örneği için tıklayınız.

Aday Başvuru Formu Örneği için tıklayınız.

İş Başvuru Kayıt Formu Örneği için tıklayınız.

Aday Değerlendirme Sonuç Formu Örneği için tıklayınız.

Not: YEG'ler içinde bulunduğumuz takvim yılı için sadece 1 müdür ve 1 uzman istihdam edebileceklerdir. Orta ve Büyük ölçekli YEG'lerin takip eden yıllarda ilave uzman istihdam etme hakkı saklıdır."

Cimer