Çanakkale İl Koordinatörlüğü

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN YÜRÜTTÜĞÜ 13.ETAP KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ HAKKINDAKİ TEBLİĞ YAYINLANDI


Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Kırsal Kalkınma Destekleri hakkındaki tebliğ 2 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanmıştır.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden kabul edilecektir.

Kabul edilecek projelerin toplam yatırım tutarı 50.000 TL ile 2.500.000 TL arasında değişmekte olup; hibe oranı %50’dir.

Program çerçevesinde 81 ilde uygulanacak yatırım konuları aşağıda yer almaktadır.

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Detaylı bilgi için Çanakkale İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvurabilirsiniz.

(Not: Bu destekler TKDK’nın yürütmekte olduğu desteklerden ayrı olarak uygulanmaktadır.)