Çanakkale İl Koordinatörlüğü

III.TARIM ORMAN ŞÛRASI İÇİN GÖRÜŞLER ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR


Tarım ve Orman Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak için yapılacak Tarım Orman Şûrasının çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Şûra Yönetmeliği 17.05.2019 tarih ve 30777 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda tarıma dair 25 yıllık yol haritasının belirleneceği III. Tarım Orman Şûrası, 2019 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecektir.

Tarım Orman Şûrasında; bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca Şûra kapsamında oluşturulan web sitesindeki “Görüşünü Bildir Platformu” ile, önerisi ve katkısı olan tüm vatandaşlarımızın fikirlerine ulaşılması hedeflenmektedir.

III. Tarım Orman Şûrası için fikir ve önerilerinizi aşağıdaki link aracılığıyla bildirerek bu sürece sizler de katkı sağlayabilirsiniz.

http://www.tarimormansurasi.gov.tr/Gorus