Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Çanakkale İl Koordinatörlüğü

KAMUOYUNA DUYURU


Son günlerde, çeşitli ortamlarda Kurumumuz ile ilgili olarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amaçlayan asılsız ve gerçeği yansıtmayan bilgiler paylaşıldığı tespit edildiğinden aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

IPARD-I programı 15 çağrı boyunca yaklaşık 16 bin proje alınmışken IPARD-II programının sadece ilk çağrısında Kurumumuza yaklaşık 9.000 proje sunulmuştur. Bütçe sınırı nedeniyle ilk defa sıralama kriteri uygulanmakla birlikte; başvuru yoğunluğuna rağmen projelerin kontrolleri tamamlanmak üzeredir. Özellikle 101 ve 103 kapsamında sunulan proje dosyalarının tüm kontrol aşamaları tamamlanmış olup 302 projeleri ile ilgili olarak, il koordinatörlüklerimizdeki iş ve işlemlerin tümü sonlandırılmış, merkez proje kontrol süreçlerinin son aşamasına geçilmiştir. Sözleşme imzalanması uygun bulunan projelerle ilgili bilgilendirme en kısa sürede yapılarak bütçenin elverdiği ölçüde proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanacaktır.

AB tarafından taahhüt edilen hibe fonlarının serbest bırakılması için, Ülkemiz ve AB tarafınca “IPARD-II Finansal Anlaşmanın” karşılıklı imzalanması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak Kurumumuzca tüm gereklilikler yerine getirilmiş ve Finansal Anlaşmanın hükümlerine ilişkin her iki tarafça da mutabakat sağlanmıştır. Bakanlar Kurulu onayını müteakip, IPARD-II kapsamında uygun bulunan proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanacak ve yatırımlara başlanabilecektir.

2018 yılı sonuna kadar projelere ilişkin hibe ödemeleri gerçekleştirilecek olup onaylanan projeler açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır.

IPARD I ve IPARD II hakkındaki yukarıda belirtilen bilgileri ilgili tüm taraflarca paylaştığımızı bildirerek, Kurumumuz tarafından yapılmayan açıklamalar ile gerçek dışı ve iyi niyetli olmayan görüşlere itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur.

BİMER